Pro ochranu včelstev

Elektrický ohradník výšky 170 – 200 cm (víceřadé přenosné oplocení, vodivá síť, kombinované pevné oplocení)

Klece na ochranu včelích úlů před útoky medvěda

Zdroj impulsů a uzemnění

Výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku)

Elektrický ohradník

Elektrický ohradník tvoří buďto vodící lanka v pravidelném sponu nad sebou připevněná na kůlech nebo elektrická vodivá síť. Celková výška elektrického ohradníku by měla činit 170 cm, přičemž vzdálenost lanek mezi sebou je 20 – 30 cm. Spodní lanko je potřeba instalovat maximálně 20 cm nad zemí a kůly musejí být pevné – např. dřevěné či kovové (ne pouze plastové nebo sklolaminátové).
Použitý zdroj el. impulsů musí být dostatečně silný a může být doplněn solárním nabíjením a kvalitní autobaterií s pomalým vybíjením (v místech bez přístupu k elektrické síti). Rovněž je vhodné použití ochrany proti blesku, kterou některé zdroje disponují. Jeho parametry by měly zajistit minimálně napětí 3,5 kV v ohradníku při výkonu maximálně 5 J.
Úly v ohradníku musí být aspoň 1 m od osy ohradníku a měly by být dále od stromů, aby medvěd nevyšplhal po stromě a pak po větvích do ohradníku.

Mechanické zamezení přístupu medvěda k úlům

Tento způsob ochrany úlů představují především klece – včelín musí být ze všech stran zajištěn mřížemi svařovanými na míru.
Pro výrobu takové klece lze použít i silné roxory a kari sítě, přičemž tloušťka obvodových drátů (roxor), které tvoří vzpěry a rozpory, činí 25 mm a jsou od sebe vzdáleny vždy maximálně 1 m. Tloušťka drátů tvořících stěnu klece činí alespoň 10 mm (kari síť).
Stěny úlů musí být alespoň 1 m za mřížemi (zboku i shora) a mříže je potřeba dát i zespodu. Velikost ok mříží činí maximálně 15 cm. Stropní část musí být rovněž robustní a dobře vyztužená, aby unesla váhu  minimálně 300 kg. Spoje musí být velmi pevné, jednotlivé stěny nesmí jít nadzvednout ani ohnout. Klece je vhodné na všech rozích připevnit zemními vruty délky alespoň 60 cm bez použití trvalých kotev (beton, lepidlo, asfalt apod.).