Pro ochranu farmových chovů

(farmové zvěře a běžců)

Doplnění stávajícího oplocení u farmových chovů ochranou proti podhrabání (elektrický vodič, položené pletivo) pouze se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců, a za předpokladu, že oplocení i jeho změna byly realizovány s územním rozhodnutím. (Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas) nebo s nebo s vyjádřením stavebního úřadu, že tento typ ohrady úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

Zdroj impulsů a uzemnění

Fotopasti, SMS alarm

Výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku)

ochrana proti podhrabání

ochrana proti podhrabání - přesazený drát
ochrana proti podhrabání - položené pletivo

elektrický vodič
Vodič elektrického ohradníku předsunutý o vzdálenost 10 – 20 cm před oplocení ve směru očekávaného útoku zvyšuje odolnost oplocení. Vodič je veden ve výšce maximálně 15 – 20 cm nad zemí. Izolátory, do kterých je vodič vložen, jsou umístěny na kůlech oplocení. Opatření je nutné denně kontrolovat, zda není poškozené. Vegetaci kolem a pod ohradníkem je nutno pravidelně opakovaně sekat, aby nedocházelo ke kontaktu vegetace s vodičem a ztrátě napětí, resp. ztrátě účinnosti ohradníku. Pod vodičem se nesmí nacházet žádné díry ani terénní deprese, které by umožňovaly jeho podlezení. Jedná se o nejúčinnější formu ochrany proti podhrabání či podlezení, jelikož šelma si případný pokus o překonání spojí s negativním prožitkem (elektrickým výbojem).

položené pletivo
Ochranu oplocení proti podhrabání lze zlepšit ohnutím a položením části pletiva v šířce minimálně 40 cm, ideálně 60 cm na zem před oplocení, přičemž celková šířka pletiva záleží na typu stávajícího oplocení. Oplocení s ochranou proti podhrabání by mělo tvořit tvar písmena L. Ohnutou položenou část pletiva je třeba k zemi připevnit např.  kotvami/háčky (ideálně 50 cm do země).

Uvedené opatření omezuje údržbu travního porostu v tomto pásu. Opatření je nutné denně kontrolovat.

doplňková opatření proti podhrabání
Pro zpevnění země jako ochranu proti podhrabání nebo vyrovnání terénních depresí a nerovností u košárů a bran, je možné použít např. kamenný zához, betonový základ nebo kulatinu položenou po obvodu košáru.
U trvalých instalací (pevné oplocení či košáry), kde je použito uzlové pletivo nebo pevné sítě, je možné jako prevenci podhrabání uložit spodní část pletiva/sítě do země do hloubky min. 40 cm. I toto opatření by mělo být pro zvýšení účinnosti doplněno předsunutým elektrickým vodičem.