Pro ochranu farmových chovů

(farmové zvěře a běžců)

Doplnění stávajícího oplocení u farmových chovů ochranou proti podhrabání (elektrický vodič, položené pletivo) pouze se zohledněním zachování funkce biotopu velkých savců, a za předpokladu, že oplocení i jeho změna byly realizovány s územním rozhodnutím (Pouze pro oplocení v zastavěném území či zastavitelné ploše. Mimo zastavěné území a zastavitelné plochy pouze pokud stavba oplocení byla povolena (územní souhlas) nebo s nebo s vyjádřením stavebního úřadu, že tento typ ohrady úkon stavebního úřadu nevyžaduje.

Zdroj impulsů a uzemnění

Výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku)