Pro ochranu koní

Obecně platí minimální výška ohrazení 120 cm (až 150 cm), v případě, že bude u stáda min. jeden pastevecký pes může být výška ohrazení 90 cm. Pouze přenosné/mobilní ohrazení pastviny.

Zajištění bran

Zajištění plašiče

Zdroj impulsů a uzemnění

Výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou)