Pro ochranu koní

Obecně platí výška ohrazení 120 – 150 cm, v případě, že bude u stáda min. jeden pastevecký pes může být výška ohrazení 90 cm. Pouze přenosné/mobilní ohrazení pastviny.

Zajištění bran

Zajištění plašiče, fotopasti, SMS alarm

Zdroj impulsů a uzemnění

Výstražné tabulky a informační cedule (k elektrickému ohradníku, při využití psa, pro průchod pastvinou)

mobilní/přenosný elektrický ohradník

vodivá síť
vodivá síť

vodivá síť/mobilní elektrická síť

Tvoří ji vodorovné řady z vodivého lanka a svislé řady v rozestupu 15 nebo 30 cm z nevodivého materiálu. Opěrný systém tvoří plastové stojky  (tyčky), obvykle ve vzdálenosti 3,8 m, na kterých je vlastní síť upevněna. Spodní zesílená vodorovná řada není vodivá z důvodu kontaktu s  terénem. Vzdálenost vodorovných řad je proměnlivá, odspodu se zvětšující v rozmezí 10–20 cm.

Pro zesílení konstrukce vodivých sítí se u vybraných typů může namísto nevodivého lanka ve svislých řadách použít plastový pásek, který je pevnější a síť lépe kopíruje nerovnosti povrchu (vodivá síť s výztuží). V rozích a nerovnostech se síť vypíná sloupky.

Pod vodivou sítí se nesmí nacházet žádné díry ani terénní deprese, které by umožňovaly jeho podlezení. Při drobných nerovnostech postačuje síť k zemi upevnit pomocí upevňovacího nevodivého kolíku. Při větších terénních nerovnostech je třeba upravit trasování oplocení tak, aby síť kopírovala tvar terénu.

víceřadé přenosné oplocení
víceřadé přenosné oplocení
rozložení vodičů

víceřadé přenosné oplocení elektrického ohradníku

Skládá se z přenosných plastových nebo sklolaminátových sloupků s úchyty pro vodiče, nebo z kovových, dřevěných nebo recyklovaných sloupků s plastovými izolátory, které vymezí obvod pasené plochy.

Vzájemná vzdálenost sloupků, která je obvykle v rozmezí 3-6 m, je vždy variabilní dle podmínek v dané lokalitě. Pro ochranu před útoky medvěda se doporučují sloupky kovové.

Na sloupcích jsou v několika řadách připevněny izolátory. Do izolátorů jsou vloženy vodiče ve formě drátů, vodivých lanek nebo pásek. Minimální počet řad je 5 (vodiče ve výškách 20, 40, 60, 90, 120 cm).

Pod vodiči se nesmí nacházet žádné díry ani terénní deprese, které by umožňovaly jejich podlezení. Úpravou vzájemné vzdálenosti sloupků je třeba docílit toho, aby spodní řada vodiče měla stále stejnou vzdálenost od povrchu země.