DOTACE

Aktuálně zpracovávám žádosti o dotacE v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027:

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Dotační výzvy jsou vhodné pro chovatele hospodářských zvířat (nejčastěji ovcí a koz), kteří se nacházejí v oblastech s opakovaným výskytem vlků (Podklady pro externí žádosti – vrstva: Výskyt vlka obecného) a nemají své chovy dostatečně zabezpečené.

Výše dotace je 100% dle nákladů obvyklých opatření MŽP– NOO (způsobilé náklady lze spočítat dosazením do tabulky).

Zabezpečení zvířat musí splňovat doporučení Standardu AOPK ČR – Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.

Základními podmínkami ke všem vyhlášeným dotačním výzvám je minimální výše dotace50 000,- Kč a minimální počet chovaných zvířat5 ks.

Podrobnější informace – pravidla OPŽP.

Pokud máte zájem o konzultaci nebo zpracování žádosti, neváhejte mě kontaktovat.

Včera zveřejněné další schválené projekty, které prošly výběrovou komisí 9.11.opzp.cz/dokument/3784Kromě mnou administrovaných 4 žádostí ve 33. výzvě, byla schválena i první žádost odjinud (🦅) a také došlo na mou první žádost ve výzvě 41. Děkuji za důvěru.Poslední dva týdny byly vyčerpávající, měly by přinést očekávané finance. 💪 ... See MoreSee Less
Dnešní skvělý den, kdy byly zpřístupněny Žádosti o platbu, projektů schválených v létě, se proměňuje v zoufalství, kdy se díky technické chybě v systému nepodaří jedinou podat.Ale zítra je taky den a v nejhorším i ve čtvrtek můžu s nervama v kýblu sledovat "mravenčí práci" Řídícího orgánu.Alespoň proběhla aktualizace Příručky pro ŽoP, na čí popud opět?Ještěže jsem stihla minulý týden do terénu 🐑 ... See MoreSee Less