DOTACE

Aktuálně zpracovávám žádosti o dotacE v Operačním programu Životní prostředí 2021-2027:

Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů

Dotační výzvy jsou vhodné pro chovatele hospodářských zvířat (nejčastěji ovcí a koz), kteří se nacházejí v oblastech s opakovaným výskytem vlků (Podklady pro externí žádosti – vrstva: Výskyt vlka obecného) a nemají své chovy dostatečně zabezpečené.

Výše dotace je 100% dle nákladů obvyklých opatření MŽP– NOO (způsobilé náklady lze spočítat dosazením do tabulky).

Zabezpečení zvířat musí splňovat doporučení Standardu AOPK ČR – Ochrana hospodářských zvířat před útoky velkých šelem.

Základními podmínkami ke všem vyhlášeným dotačním výzvám je minimální výše dotace50 000,- Kč a minimální počet chovaných zvířat5 ks.

Podrobnější informace – pravidla OPŽP.

Schválené žádosti – 1.6.1.1.2 Předcházení, minimalizace a náprava škod způsobených vybranými zvláště chráněnými druhy živočichů, OPŽP 2021 – 2027

Pokud máte zájem o konzultaci nebo zpracování žádosti, neváhejte mě kontaktovat.

Dlouhé čekání a další 3 žádosti schválené.Děkuji za důvěru.opzp.cz/dokument/3986 ... See MoreSee Less